Sefydlwyd y Ganolfan gan Gyngor Sir Ceredigion yn 1996 fel canolfan technoleg bwyd penodedig yn rhan o’i strategaeth datblygu economaidd. Y nod oedd darparu gwasanaethau technegol i rai oedd yn cychwyn busnes, BBCh a rhai oedd eisoes yn cynhyrchu bwyd, yn ogystal â chwarae rhan strategol wrth gefnogi diwydiant bwyd Cymru.

Bron i ddwy ddegawd wedi hynny, mae Canolfan Fwyd Cymru wedi datblygu enw da dros ben, ystafelloedd â chyfleusterau modern a bwydlen gynhwysfawr o wasanaethau ymgynghori a chyngor. Er enghraifft mae gan y Neuadd Ymchwil a Datblygu, sy’n 880 o fetrau sgwâr, pedwar man prosesu gwahanol yn ogystal â cheginau prawf llai sy’n caniatáu i gleientiaid brofi’r offer diweddaraf er datblygu cynhyrchion bwyd newydd.

Cynigir gwasanaethau ymchwil a datblygu yn sail ar gyfer syniadau newydd, unedau deor pwrpasol i fusnesau newydd, ac awyrgylch gefnogol lle gall busnesau ennill eu plwyf yn y diwydiant.

Mae Canolfan Bwyd Cymru hefyd â lle i ymfalchïo yn ei wasanaethau gweithgynhyrchu masnachol, sy’n cynnwys rhoi cyngor ar archwiliadau trydydd parti, dylunio ffatrïoedd, diogelwch bwyd, deddfwriaeth, datblygu cynnyrch newydd, asesu cynnyrch ac yn y blaen.

Os yn datblygu cynnyrch newydd, yn cychwyn gweithgynhyrchu am y tro cyntaf, neu’n chwilio am hyfforddiant a chyngor arbenigol, mae’r ganolfan dechnoleg bwyd hon, a adeiladwyd yn unswydd, â’i thîm o staff gwybodus a blaengar yn gallu darparu atebion i bob dim.

 

foodcentrewales

 

gen@foodcentrewales.org.uk
01559 362230
@foodcentrewales
www.foodcentrewales.org.uk