Gwyddorau Iechyd Caerdydd yw cartref y Ganolfan Diwydiant Bwyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd,
gan arwain at gydweithredu unigryw rhwng rheolwyr technegol, rheolwyr gweithredol, a gwyddonwyr o fri byd-eang. Er enghraifft, mae’r cydweithredu rhwng y Ganolfan a Chanolfan Iechyd am Oes yr Adran Gwyddor Biofeddygol yn darparu dealltwriaeth o effaith deiet a ffordd o fyw ar iechyd y defnyddiwr ac yn helpu i gynorthwyo gwaith y Ganolfan ym maes diwydiant.

Mae’r Ganolfan yn ymwneud â chwmnïau bwyd a sefydliadau o bob maint a chyfnod o dwf ac yn darparu cymorth yn y disgyblaethau hyn: dylunio ffatri, cyngor ar ddechrau busnes newydd, datblygu cynnyrch newydd, achrediad gan drydydd parti a chydymffurfio â safonau bwyd byd-eang (gan gynnwys y BRC diweddaraf a SALSA), diogelwch bwyd a diogelu’r cyflenwad bwyd, bwyd a deddfwriaeth labelu, maetheg, dadansoddi marchnadoedd a marchnata. Mae’r Ganolfan hefyd yn darparu cyfarwyddyd technegol strategol ar gyfer mentrau mewnfuddsoddi ac allforio.

 

Mae cyfleusterau gradd flaenaf y Ganolfan ar gael i’w defnyddio gan gwmnïau bwyd ac yn cynnwys:

  • unedau prosesu a datblygu bwyd ar gyfer bwydydd risgisel a risg uchel, popty a melysion
  • ceginau datblygu
  • ystafelloedd gwerthuso synhwyraidd mwyaf Cymru

Mae’r Ganolfan wedi datblygu partneriaethau rhyngwladol gyda gweithgynhyrchwyr, cyrff deddfu a chyrff ymchwil, gan ddarparu arbenigedd, gwyddoniaeth a gwybodaeth o’r radd flaenaf i’r sector gweithgynhyrchu bwyd.

 

ZERO2FIVE

 

ZERO2FIVE@cardiffmet.ac.uk
02920 416306
@ZERO2FIVE_
www.ZERO2FIVE.org.uk