Cyfeirlyfr Cynhyrchwyr Bwyd a Diod Cymru

Eleni, mae’r Cyfeirlyfr Cynhyrchwyr Bwyd a Diod Cymru yn cynnwys bron i 500 o gwmnïau. Mae diwydiant bwyd a diod Cymru yn parhau i ffynnu trwy arloesedd, entrepreneuriaeth a thrwy ddealltwriaeth o’r marchnadoedd a wasanaethir. Bellach mae cryfderau traddodiadol cig coch a chynhyrchion llaeth o ansawdd uchel Cymru yn cael eu hategu gan gynhyrchion sy’n arwain y byd mewn categorïau mor amrywiol â chwrw crefft a phobi rhydd o. Gobeithiwn y bydd y cyfeirlyfr yn helpu eich busnes i nodi a datblygu perthynas newydd gyda chynhyrchwyr bwyd a diod Cymru.

 

Cyfeirlyfr Cyflenwyr Cynhwysion Bwyd a Diod Cymru

Crëwyd y Cyfeirlyfr Cyflenwyr Cynhwysion Bwyd a Diod Cymru i roi gwell mynediad i brynwyr at gynhwysion bwyd a diod Cymreig er mwyn cynyddu cyfleoedd gwerthu a masnachu. Mae diwydiant bwyd a diod Cymru yn parhau i ffynnu trwy arloesi, entrepreneuriaeth a chael mynediad i farchnadoedd newydd. Bellach mae cryfderau traddodiadol Cymru o gynhyrchu cig coch a chynhyrchion llaeth o ansawdd uchel yn cael eu hategu gan gynhyrchion sy’n arwain y byd mewn meysydd amrywiol fel prebioteg a chyflasynnau. Gobeithio y bydd y cyfeiriadur yn helpu eich busnes i adnabod a datblygu perthnasau newydd gyda chyflenwyr cynhwysion bwyd a diod Cymreig.