Cyhoeddiadau

Cyhoeddiadau

Gweler isod cyfres o gyhoeddiadau mewn cysylltiad â gwaith Arloesi Bwyd Cymru.

Adroddiad Arloesi Bwyd Cymru 2018-19

Adroddiad blynyddol yn rhoi’r ffigyrau diweddaraf ar waith Brosiect HELIX yn yn ogystal â chrynodeb o waith ehangach Arloesi Bwyd Cymru ar gyfer y cyfnod 2018-19.

Arloesi Bwyd Cymru: Troi syniadau da yn realiti ymarferol

Mae’r tîm o arbenigwyr y diwydiant sy’n cael eu cydnabod yn fyd-eang yn gweithio o dair canolfan bwyd ledled Cymru, gan helpu cwmnïau bwyd a diod i dyfu, arloesi, cystadlu a chyrraedd marchnadoedd newydd.

Adroddiad Arloesi Bwyd Cymru 2016-18

Mae’r adroddiad hwn yn cynnig diweddariad ar y cynnydd a wnaed gan Brosiect HELIX yn ôl ei brif amcanion a chrynodeb o waith arall Arloesi Bwyd Cymru ar gyfer y cyfnod rhwng y 9fed Mehefin 2016 tan yr 31ain Mai 2018.

Arolwg Bwyd a Diod Cymru 2015

Er mwyn casglu’r data amlycaf am y sector gweithgynhyrchu bwyd a diod yng Nghymru, cynhaliwyd arolwg gan y Ganolfan y Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE gyda’r nod o gasglu gwybodaeth sylfaenol gywir er mwyn meincnodi cy wr strwythurol a gweithredol y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru.

Llyfryn Prosiect HELIX a Arloesi Bwyd Cymru

Mae ein tîm o ymgynghorwyr pro adol mewn Canolfannau Bwyd ar draws Cymru wrth law i gefnogi’r diwydiant bwyd trwy ddarparu cyngor a chefnogaeth, cymorth technegol, syniadau arloesol ac arweiniad ar gymhlethdodau rheoleiddiol a deddfwriaethol.

Arloesi Bwyd Cymru