Baked By Mel bakes traditional Bara Brith which can be sent all over the UK. It is ideal to send as a personal gift, B2B or for conferences/meetings. Bara Briths can include personalised messages and come in a gift box with a nostalgic flavour.

Mae Baked By Mel yn pobi Bara Brith traddodiadol y gellir ei anfon i bob man yn y DU. Mae’n ddelfrydol i’w anfon fel anrheg personol, B2B neu ar gyfer cynadleddau/cyfarfodydd. Gall y Bara Brith gynnwys negeseuon wedi’u personoli a dod mewn bocsys rhodd gyda blas sy’n codi hiraeth.

Melanie Constantinou
Unknown (please check with company)
Unknown