We are a family run micro-brewery based in South Wales. We currently supply our beers in cask and bottle, but will be looking at kegs/cans from 2017 onwards. We have a small dedicated team ensuring every product we make is to the highest standard.

Bragdy-meicro teuluol ydyn ni wedi’n lleoli yn Ne Cymru. A hyn o bryd, rydyn ni’n cyflenwi ein cwrw mewn casgenni neu boteli ond yn ystyried daroaru casgenni bach/caniau o 2017 ymlaen. Mae gennym d?m bach pwrpasol sy’n sicrhau bod popeth a gynhyrchwn o’r safon uchaf.

Nathan Micic
Unknown (please check with company)
Unknown