Multi award winning charcuterie and specialist meats business retailing to the public and supplying independent retailers. Own stall based at the historic Borough Market, London. Also able to offer new product development and training.

Busnes ‘charcuterie’ a chigoedd arbenigol sydd wedi ennill llawer o wobrau sy’n manwerthu i’r cyhoeddd ac yn cyflenwi manwerthwyr annibynnol. Yn cynnal eu stondin eu hunain ym marchnad hanesyddol ‘Borough Market’, Llundain. Hefyd yn gallu cynnig datblygu cynnyrch newydd a hyfforddiant.

Illtud Dunsford
Unknown (please check with company)
Unknown