Verified
saltmarshlamb_logo.jpg

Grwp o ffermwyr sy’n defnyddio Lladd-dy Conwy Valley, Llanrwst ac yn gwerthu’n uniongyrchol I gigyddion.

Gweler gwefan http://www.glastraeth.com am fwy o fanylion.

Hafod-y-wern
PENRHYNDEUDRAETH
Protected Geographical Identification (PGI)
Welsh Lamb / Cig Oen Cymreig
Lladd-dy Conwy Valley, Llanrwst