A Company formed by two young brothers, having left school are now farming in their own right. Milking over 100 goats, they are producing Brie and Feta style cheese from their own milk. Blue cheese and Cheddar style are being introduced Spring 2018

Cwmni a ffurfiwyd gan ddau frawd ifanc, ar ?l gadael ysgol ac erbyn hyn yn ffermio ar eu pen eu hunain. Yn godro dros 100 o eifr, maen nhw’n cynhyrchu caws tebyg i Brie a Feta. Byddan nhw’n cyflwyno cawsiau tebyg i gaws Glas a Cheddar yn ystod gwanwyn 2018.

Trading Name
Pembrokeshire Goat Cheese
Ryan Cole
No Accreditation
Other Retail (e.g. independents), Direct to Public/Consumer (e.g. farmers markets), Online, Other (please specify)