Meat from the gate to the plate. Our butchers shop has been in the family for over 50 years. We offer home produced lamb and beef, direct from the farm that can be cut the way you want. We hand select every piece of meat to make sure that it is always fresh, the best quality and of the highest standard.

Cig o’r g?t i’r pl?t. Mae ein siop gig wedi bod yn y teulu ers dros 50 mlynedd. Rydyn ni’n cynnig cig oen a chig eidion a gynhyrchir gartref yn uniongyrchol o’r fferm a gellir torri’r cig fel y dymunwch. Rydyn ni’n dewis pob darn o gig ? llaw er mwyn sicrhau ei fod bob amser yn ffres ac o’r ansawdd gorau..

Unknown (please check with company)
Unknown