Blaen y Nant farm based deep in the beautiful Conwy countryside is home to the Howatson family business, where the livestock is lovingly cared for by the family. These animals are then used to create artisan cured meats, ensuring full traceability, product provenance, low food miles and superior product taste…

Mae fferm Blaen y Nant yng nghanol harddwch cefn gwlad Conwy yn gartref i fusnes y teulu Howatson lle mae’r anifeiliaid yn cael y gofal gorau. Defnyddir yr anifeiliad hyn wedyn i greu cigoedd wedi’u ciwrio’n grefftus, gan sicrhau y gellir olrhain tarddiad y cynnyrch, milltiroedd isel ar gyfer y bwyd a blas bendigedig y cynnyrch.

Unknown (please check with company)
Unknown