We at Lowes have provided quality soft drinks for over 100 years and we still continue to provide our services to businesses throughout the UK. Whilst manufacturing processes and regulations have changed over the years, our values remain the same.

Rydyn ni yn Lowes wedi cynhyrchu diodydd meddal o ansawdd ers dros 100 mlynedd ac rydyn ni’n parhau i ddarparu ein gwasanaethau ar gyfer busnesau ledled y DU. Er bod prosesau a rheoliadau wedi newid dros y blynddoedd, yr un ydy’n gwerthoedd.

Trading Name
Lowes Soft Drinks
Katie Sieniawski
+44 (0) 7891 991363
British Retail Consortium (BRC)
Major Retail (e.g. supermarkets), Other Retail (e.g. independents)