Producer of “Unique” hand crafted international spice blends. Currently selling through food festivals and mail order but wholesale opportunities exist.

Cynhyrchwyr blendiau sbeis rhyngwladol “Unigryw” wedi’u creu ? llaw. Ar hyn o bryd yn gwerthu drwy wyliau bwyd ac archebu drwy’r post ond mae’n bosib prynu drwy gyfanwerthwyr.

Paul Willetts
Unknown (please check with company)
Unknown