We are a family farm based in Aberdare, south Wales. The farm has been in our family since 1902 and we pride ourselves on rearing slow grown, wholesome, happy animals. We feed mostly Grass and use GM free cereals as they love them! Lamb, beef and veg.

Fferm deuluol ydyn ni o Aberd?r, De Cymru. Mae’r fferm wedi bod yn ein teulu ers 1902 ac rydyn ni’n ymfalch?o mewn magu anifeiliaid hapus, iach yn bwyllog. Rydyn ni’n eu bwydo ? gwair yn bennaf ac yn defnyddio grawnfwyd di-GM gan eu bod yn eu hoffi’n fawr iawn! Cig oen, cig eidon a llysiau.

Offmyland
Great Taste Awards 1 star for Beef
Food Service Other (e.g. independent caterers), Direct to Public/Consumer (e.g. farmers markets), Online