At Hughes the Butcher you will find Welsh meats of the highest quality from local farms. Come in and pick up one of our renownedmeat pies, fresh from the oven.Made here from choice ingredients, they are acclaimed throughout West Wales. We also provide a full outside catering service. Let us take the strain at your special event.

Yn Hughes the Butcher, cewch gigoedd Cymru, uchel eu safon, o ffermydd lleol. Dewch i mewn a phrynu un o’n pasteiod cig ffres o’r ffwrn. Wedi’u gwneud yma o’r cynhwysion gorau, mae nhw’n enwog ledled Gorllewin Cymru. Rydyn ni hefyd yn darparu gwasanaeth arlwyo awyr agored cyflawn. Ar gyfer eich achlysur arbennig, rhowch y cyfrifoldeb arnon ni.

Philip Hughes
Unknown (please check with company)
Unknown