Rhug Estate produces all organic Aberdeen Angus Beef, organiclamb and salt marsh lamb,organic chicken, wild game and organic pork. Bred and butchered on premises then sold direct.

Mae Yst?d Rhug yn cynhyrchu Cig Eidion Aberdeen Angus, cig oen organig a chig oen morfa heli, cywion ieir organig, helgig gwyllt a phorc organig. Wedi’u magu a’u bwtsiera ar y safle ac yna’u gwerthu’n uniongyrchol.

Joanne Redmond
Unknown (please check with company)
Unknown