Established in 1964, Richardson’s Home Baking make traditionalhigh quality pies, terrines, cookedmeats, faggots and a variety ofcakes – one of which waspersonally selected by PrinceCharles to be served at hiswedding to Camilla. We alsosupply local shops and hotels.

Sefydlwyd yn 1964, mae Richardson’s Home Baking yn cynhyrchu mathau traddodiadol ac uchel eu hansawdd o basteiod, ter?ns, cigoedd wedi’u coginio, ffagots ynghyd ag amrywiaeth o gacenni – dewiswyd un o’r rhain yn bersonol gan y Tywysog Charles i’w weini yn ei briodas ? Camilla. Rydyn ni hefyd yn cyflenwi siopau a gwestai lleol.

Paula Richardson
Unknown (please check with company)
Unknown