Samosaco is a leading producer of Vegetarian and Vegan snacks of high quality. Products include BAKED Samosas, Bhajees, Vegetarian Sausages, Gluten Free Pakoras and samosas, Gluten Free Mixes. Samosaco also produce Vegan and Gluten Free Soups,

Mae Samosaco yn gynhyrchydd blaengar o fyrbrydau Llysieuol a Fegan uchel eu hansawdd. Ymhlith y cynhyrchion mae cynnyrch WEDI’U POBI – Samosas, Bhajees, Selsig Llysieuol, Pakoras a samosas Di-Glwten, Cymysgeddau Di-Glwten. Mae Samosaco hefyd yn cynhyrchu Cawliau DiI-Glwten.,

Sokhy Sandhu
Unknown (please check with company)
Unknown