Est 20 years ago, family run manufacture of bakery goods. Welsh cakes, bara brith, scones, biscuits, BRC Accredited “AA”. Supply to top end retailers, supermarkets, wholesalers, local shops, restaurants, cafes, hotels. We have a GF Bakery on site making, tray bakes, Welsh cakes, muffins, bread

Sefydlwyd y cwmni gweithgynhyrchu teuluol hwn o nwyddau popty 20 mlynedd yn ?l . Pice ar y maen, bara brith, sgonau, bisgedi, wedi’u hachredu’n AA gan BRC AA. Yn cyflenwi i fanwerthwyr pen uchaf y farchnad, archfarchnadoedd, siopau lleol, bwytai, caffis, gwestai. Mae gennym Bopty GF ar y safle yn gwneud cynnyrch p?b ar hambwrdd, pice ar y maen, myffins, bara.

Gregg Summerly
gregg@welshcakes.com
British Retail Consortium (BRC)
Major Retail (e.g. supermarkets), Other Retail (e.g. independents), Food Service Other (e.g. independent caterers), Direct to Public/Consumer (e.g. farmers markets), Export Market, Online