The Real Soup Company produces fresh soup every day. Our recipes were developed by a Michelin trained chef and are made from quality ingredients and all are FSA 2017 salt compliant.

Mae’r Real Soup Company yn cynhyrchu cawl ffres bob dydd. Datblygwyd hen ryseitiau gan gogydd seren Michelin gan ddefnyddio cynhwysion uchel eu hansawdd ac yn cydymfurfio ? safonau FSA 2017 o ran halen.

David Colwell
Unknown (please check with company)
Unknown