Thomas Shellfish is a producer of fresh rope-grown mussels from the clean, clear waters of the Gower Peninsula in South Wales. We supply tasty rope-grown mussels to a whole range of outlets, including fishmongers, wholesalers, restaurants and hotels.

Mae Thomas Shellfish yn gynhyrchwyr cregyn gleision o ddyfroedd gl?n a chlir Penrhyn G?yr yn Ne Cymru. Rydyn ni’n cyflenwi cregyn gleision rhaff blasus i ystod o allfeydd gan gynnwys gwerthwyr pysgod, cyfanwerthwyr, bwytai a gwestai.

Melony Nichols
Unknown (please check with company)
Unknown