Ultrapharm Ltd is a leading glutenfree bakery founded in 1984,supplying gluten free products to multiple retailers, wholesale and direct to the public through their online shop.

Mae Ultrapharm Ltd yn bopty di-glwten blaengar a sefydlwyd yn 1984, ac yn cyflenwi cynhyrchion di-glwten i lawer o fanwerthwyr, i gyfanwerthwyr ac yn uniongyrchol i’r cyhoedd drwy eu siop ar-lein.

Marc Lewis
Unknown (please check with company)
Unknown