The largest producer of Bara Brith in the principality. Three consecutive Gold Stars in the Taste of Britain. We also have arange of traditional recipe cakes produced by a team of 10 local people dedicated to the highest standards of food production.Available through our own distribution, supermarkets, good food shops and wholesalers.

Y cynhyrchydd mwyaf o Fara Brith yng Nghymru. Wedi ennill tair Seren Aur olynol Taste of Britain. Hefyd mae gennym d?m o 10 o bobl leol wedi ymrwymo i gynnal safonau uchel cynhyrchu bwyd sy’n cynhyrchu ystod o gacennau’n dilyn ryseitiau traddodiadol. Ar gael drwy ein dulliau dosbarthu ein hunain, drwy archfarchnadoedd, siopau bwyd da a chyfanwerthwyr.

Anthony Frost
Unknown (please check with company)
Unknown