Wholebake produce a wide rangeof exciting and innovative FreeFrom snacks including 9bar, the great tasting mixed seed energy bar. Carefully handmade in our bakery, in a small village in North Wales, our ranges use only the finest natural ingredients selected for quality of taste,nutrition and purity.

Mae Wholebake yn cynhyrchu amrediad eang o fyrbrydau cyffrous ac arloesol yn y maes di-alergedd, gan gynnwys ‘9bar’, y ‘snac ynni’ hyfryd o hadau cymysg. Caiff ein cynnyrch ei ddarparu’n ofalus ? llaw mewn pentref bach yng Ngogledd Cymru, gan ddefnyddio’n cynhwysion naturiol gorau wedi eu dethol am ansawdd eu blas, eu maethiad a’u purdeb.

Kendra Jones
Unknown (please check with company)
Unknown