Newyddion

Newyddion

Gweler isod cyfres o newyddion mewn cysylltiad â gwaith Arloesi Bwyd Cymru.

Cwmni fegan newydd ar restr fer ar gyfer gwobr diolch i gefnogaeth amhrisiadwy

Mae cwmni bwyd a diod newydd yn Llantrisant wedi ennill lle ar y rhestr fer ar gyfer gwobr arloesi gwta bedwar mis ar ôl dechrau masnachu yn dilyn cefnogaeth gan brosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd. Mae Kind Protein, busnes bach sy’n gwneud cegeidiau fegan seitan a bariau byrbryd ger Llantrisant, wedi […]

Arloesi Prosiect HELIX yn rhoi hwb i ddiwydiant bwyd a diod Cymru

Mae adroddiad newydd yn dangos sut y mae menter strategol a gynlluniwyd i hybu arloesedd ac effeithlonrwydd yn niwydiant bwyd a diod Cymru wedi cyflawni dros £44m o effaith yn ei ddwy flynedd gyntaf, trwy helpu busnesau i gynyddu a chadw gwerthiannau, ynghyd â lleihau gwastraff a chostau prosesu. Mae Prosiect HELIX, a ariennir gan […]

Arloesi Bwyd Cymru yn hrwyddo diwydiant bwyd a diod Cymru yn yr Expo Bwyd a Diod

Ymunodd Arloesi Bwyd Cymru â’r ddirprwyaeth bwyd a diod o Gymru yn yr Expo Bwyd a Diod yn NEC Birmingham rhwng 16-18 Ebrill 2018. Dosbarthodd tîm Arloesi Bwyd Cymru gopïau o’r Cyfeiriadur Cynhyrchwyr, sy’n rhestru dros 450 o fusnesau bwyd a diod yng Nghymru, a thrafododd yr ystod o gefnogaeth dechnegol a masnachol y gallant […]

Arloesi Bwyd Cymru yn helpu i roi cynnyrch Cymreig ar lwyfan y byd

Mae Arloesi Bwyd Cymru wedi lansio’r cyfeirlyfr digidol cynhwysfawr cyntaf o gynhyrchwyr bwyd a diod Cymru. Mae’r cyfeirlyfr, sy’n cynnwys cofnodion o dros 430 o gwmnïau, wedi’i greu i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo gwerthu cynhyrchion Cymreig yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Cynhwysir cwmnïau bach a mawr yn y cyfeirlyfr a gynhyrchwyd ar ran Bwyd a […]

Prosiect arloesi bwyd gwerth £21 miliwn i ddiogelu miloedd o swyddi yng Nghymru

Mae disgwyl i raglen newydd gwerth £21 miliwn i gryfhau sector bwyd a diod Cymru ddiogelu miloedd o swyddi a sicrhau dros £100 miliwn i economi Cymru. Mae Prosiect HELIX Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid ar gyfer gwaith ymchwil i gynhyrchu bwyd yn fyd-eang, tueddiadau ym maes cynhyrchu bwyd, a gwastraff, i helpu gweithgynhyrchwyr bwyd […]

Arloesedd bwyd yw’r allwedd i gyflawni targed £7bn y llywodraeth ar gyfer y diwydiant

Lansio Arloesi Bwyd Cymru a’i ddyheadau i gefnogi’r Cynllun Gweithredu Bwyd a Diod i gyflawni ei gynlluniau twf o 30% erbyn y flwyddyn 2020.

Arloesi Bwyd Cymru