Newyddion

Newyddion

Gweler isod cyfres o newyddion mewn cysylltiad â gwaith Arloesi Bwyd Cymru.

Prosiect arloesi bwyd gwerth £21 miliwn i ddiogelu miloedd o swyddi yng Nghymru

Mae disgwyl i raglen newydd gwerth £21 miliwn i gryfhau sector bwyd a diod Cymru ddiogelu miloedd o swyddi a sicrhau dros £100 miliwn i economi Cymru. Mae Prosiect HELIX Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid ar gyfer gwaith ymchwil i gynhyrchu bwyd yn fyd-eang, tueddiadau ym maes cynhyrchu bwyd, a gwastraff, i helpu gweithgynhyrchwyr bwyd […]

Arloesedd bwyd yw’r allwedd i gyflawni targed £7bn y llywodraeth ar gyfer y diwydiant

Lansio Arloesi Bwyd Cymru a’i ddyheadau i gefnogi’r Cynllun Gweithredu Bwyd a Diod i gyflawni ei gynlluniau twf o 30% erbyn y flwyddyn 2020.

Arloesi Bwyd Cymru