Sut i hawlio rhestriad

Os yw’ch cwmni yn y cyfeiriadur eisoes, gallwch hawlio’r rhestriad a fydd yn eich galluogi i olygu’r wybodaeth am eich cwmni.

 1. I hawlio’ch rhestriad, dewch o hyd iddo yn y cyfeiriadur a chliciwch ar y botwm ‘claim listing’ uwchben y map.
 2. Rhowch enw defnyddiwr a chyfeiriad e-bost a fydd yn gysylltiedig â’r rhestriad a chlicio ‘register now.’
 3. Cyflwynwch unrhyw sylw a ddymunwch i gefnogi’ch hawliad a phan fyddwch yn barod, cliciwch ‘submit claim.’
  Nodwch: cyn y gellir hawlio rhestriad, mae’n rhaid i weinyddydd gymeradwyo’r hawliad a byddwn ond yn cymeradwyo hawliadau os yw’r cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd i gofrestru yn cyfateb i’r un ar y rhestriad. Dylech ganiatáu hyd at 5 diwrnod gwaith ar gyfer hyn.
 4. Ar ôl cymeradwyo’r hawliad byddwch yn derbyn e-bost i’ch hysbysu eich bod wedi hawlio’r rhestriad. Yna, fe allwch olygu’r rhestriad.

Sut i ychwanegu rhestriad

 1. Cliciwch ‘Add Listing’ uwchben y ddewislen ar yr ochr dde.
 2. Os ydych chi’n newydd i’r cyfeiriadur, cofrestrwch i gael cyfrif drwy nodi enw defnyddiwr ac e-bost ar gyfer y cyfrif. Os oes gennych chi gyfrif, mewngofnodwch gan ddefnyddio’ch manylion mewngofnodi.
 3. Ar ôl mewngofnodi, rhowch fanylion eich cwmni ar gyfer y rhestriad. Gallwch ychwanegu lluniau ond gofynnwn i un o’r rhain fod yn logo cwmni fydd yn cael ei ddefnyddio fel y llun blaen ar gyfer y rhestriad.
 4. Pan fyddwch chi wedi cwblhau’ch holl wybodaeth ar gyfer y rhestriad, cyflwynwch y rhestriad.
  Nodwch: mae’n rhaid i weinyddydd gymeradwyo’r rhestriad cyn iddo gael ei gyhoeddi. Dylech ganiatáu hyd at 5 diwrnod gwaith ar gyfer hyn.
 5. Ar ôl cymeradwyo’r rhestriad byddwch yn derbyn e-bost i’ch hysbysu eich bod wedi hawlio’r rhestriad. Yna, fe allwch olygu’r rhestriad.

Dechreuwch