Newyddion

Sut mae’n gweithio?
Mae Arloesi Bwyd Cymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, yn dod â thair canolfan bwyd rhagorol, sydd wedi ymrwymo i feithrin datblygiad y sector bwyd a darparu cefnogaeth dechnegol a gweithredol ar bob agwedd o gynhyrchu bwyd, at ei gilydd.

 

Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE
Ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd

Canolfan Bwyd Cymru
Yn Horeb, Ceredigion

Canolfan Dechnoleg Bwyd
Yng Ngholeg Menai: Grŵp Llandrillo Menai

Nod y canolfannau bwyd yw:

  • Annog arloesi a chefnogi datblygu cynnyrch newydd sydd o fudd i gwmnïau bwyd a diod
  • Cydweithio i gwrdd ag anghenion cwmnïau bwyd a diod
  • Rhannu gwybodaeth wyddonol, technegol a gwybodaeth berthnasol arall gan gynnwys ystadegau ac ymchwil
  • Cyfrannu’n weithredol at gyflawni nodau uchelgeisiol Llywodraeth Cymru er datblygu’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru
  • Ymateb i ymholiadau technegol gan gwmnïau bwyd

Gallwn helpu trwy gydol y broses, trwy gymryd eich syniad am gynnyrch bwyd a’i wireddu.