Cysylltwch ar gyfer cefnogaeth:

I wneud ymholiad, dywedwch ychydig wrthym am eich syniad neu fusnes a pha fath o gefnogaeth y gallai fod ei angen arnoch.

P'un a ydych chi'n chwilio am gymorth technegol gydag ardystiad trydydd parti e.e. SALSA, dylunio ffatri, lleihau gwastraff neu hyd yn oed ddatblygu cynnyrch newydd (NPD) gall ein technolegwyr arbenigol gynorthwyo. Mae Bwyd Arloesi Cymru hefyd yn cynnig cefnogaeth fasnachol a marchnata gan gynnwys adroddiadau tueddiadau i danategu NPD, grwpiau ffocws a dadansoddiad o'r farchnad.

Dywedwch wrthym eich sir a byddwn yn eich rhoi mewn cysylltiad â'ch canolfan fwyd leol.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.